Τι είναι η Σουμπερτιάδα – Schubertiade;

Στη Βιέννη  του 19ου  αι.  η  μουσική  μετακομίζει από τις αυλές των βασιλέων και τα παλάτια των ευγενών, στα σαλόνια της αστικής τάξης. Από το 1815 στο διαμέρισμα  της οικογένειας Sonnleithner, στο  Gundelhof  πραγματοποιούνται περίφημες μουσικές βραδιές με τη συμμετοχή διάσημων μορφών της τέχνης και της διανόησης.

Έτσι, στις 26 Ιανουαρίου 1821, Συνέχεια