ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Μουλατσιώτη Σταυρούλα του Ιωάννη

Α’ Βραβείο Πιάνου στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Χορωδία Ορχήστρα Νέων» (2004)

Μαρινάκης  Ιωάννης- Φίλιππος  του Δημητρίου

Α’ Επαινος Βιολοντσέλου στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό «ΦΙΛΩΝ» (2009)

Κογκάκη Σταυρούλα του Βασιλείου

Β’ Βραβείο Πιάνου στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό » Χορωδία Ορχήστρα Νέων» (2013)

Κόχρονα Ναταλία του Ευάγγελου

Α’ Επαινος Πιάνου στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό «ΦΙΛΩΝ» (2013)

Μαρινάκη Μαρία-Χριστίνα του Δημητρίου

Γ’ Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου «Φίλων» (2017)

Ιρις-Θεοδώρα Μακοβιτσιούκ του Βαλεντίνου

Α’ Βραβείο Πιάνου Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χορωδία Ορχήστρα Νέων (2018)

Ηλιάνα Παπακυριαζή του Θεμιστοκλέους

Α’ Βραβείο Πιάνου Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χορωδία Ορχήστρα Νέων (2018)

Σοφία Παντελιά  του Μιχαήλ

Α’ Βρεαβείο Πιάνου στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χορωδία Ορχήστρα Νέων (2019)

Κωνσταντίνος Φάνης του Αιμίλιου

Β’ Βραβείο Πιάνου στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χορωδία Ορχήστρα Νέων (2019)